Úplne znenie obchodných podmienok

Tieto všeobecné podmienky platia pre služby „darčekové poukazy“ poskytované spoločnosťou ACTION LAND, s.r.o. (ďalej len Actionland) a sú neoddeliteľnou súčasťou každého darčekového balíčka.

1) VZNIK ZMLUVNÉHO VZŤAHU

Spoločnosť Actionland je dodávateľom zážitkových / športových aktivít ako aj  sprostredkovateľom služieb svojich obchodných partnerov. Zaisťuje účasť na rôznych akciách a aktivitách formou predaja darčekových balíčkov prezentovaných na stránkach www.actionzazitky.sk.
Zmluvný vzťah medzi Actionland a zákazníkom vzniká zaplatením kúpnej ceny darčekového balíčku. Kúpou balíčka zákazník potvrdzuje, že súhlasí so všeobecnými zmluvnými podmienkami.
Darčekový balíček môže zákazník kúpiť pre seba alebo pre tretiu osobu. Služba vybraná u spoločnosti Actionland bude poskytnutá držiteľovi darčekového poukazu, ktorý je obsiahnutý v každom darčekovom balíčku Actionland.

2) OBJEDNÁVANIE A REZERVÁCIA SLUŽIEB

Zákazník si môže objednať a zakúpiť darčekový balíček na stránkach www.actionzazitky.sk, alebo osobne v sídle spoločnosti Actionland.
Rezervácia termínu a miesta konkrétnej aktivity musí byť zjednaná telefonicky s pracovníkom spoločnosti Actionland do dátumu platnosti poukazu. Pokiaľ v tejto lehote zákazník nespraví rezerváciu prostredníctvom Zákazníckeho centra, stráca nárok na poskytnutie vybranej služby, a to bez nároku na akúkoľvek náhradu. Rezerváciou termínu a miesta konania aktivity sa spoločnosť Actionland zaväzuje zabezpečiť zákazníkovi služby v dohodnutom rozsahu a kvalite.

3)  PLATNOSŤ

Spoločnosť Actionland predáva časovo otvorené poukazy a obdarovaný tak má možnosť vybrať si jemu vyhovujúci termín. Platnosť poukazu je uvedená na prednej strane  Pokiaľ nie je zákazník alebo obdarovaný schopný využiť poukaz do vypršania doby platnosti, môže pred vypršaním platnosti kontaktovať zákaznícke centrum a požiadať o predĺženie platnosti poukazu o ďalších 6 mesiacov. Tento krok je však spoplatnený administratívnym poplatkom v hodnote 8,50 EUR

4) BEZPEČNOSŤ

Všetkých aktivít sa zákazník zúčastňuje výhradne na svoju vlastnú zodpovednosť. Pre niektoré extrémne aktivity doporučuje spoločnosť Actionland vybaviť si osobitné zdravotné poistenie.

5) STORNO PODMIENKY

Stornovanie darčeku/aktivity:
Zákazník môže  požiadať o vrátenie peňazí do 14 dní od zakúpenia poukazu. Peniaze sa vracajú osobe alebo firme, ktorá darček/aktivitu zakúpila.

Stornovanie, zmena termínu aktivity:
Zákazník má právo termín realizácie aktivity zmeniť alebo stornovať. Pokiaľ zákazník stornuje dohodnutý termín aktivity v dobe dlhšej ako 48 hodín pre jej realizáciou, platí iba manipulačný poplatok. Ak zákazník stornuje dohodnutý termín aktivity v dobe kratšej ako 48 hodín pred jej realizáciou, platí manipulačný poplatok a naviac má spoločnosť Actionland právo požadovať storno poplatok vo výške až 100% zo zmluvnej ceny za požadovanú službu.

Dodávateľ má právo termín aktivity z objektívnych dôvodov stornovať (nevyhovujúce počasie, technické poruchy vybavenia a pod.) aj v dobe kratšej ako 48 hodín pred jej realizáciou. V takom prípade bude zákazník ihneď dodávateľom kontaktovaný a dohodne sa nový termín aktivity. Pri stornovaní termínu aktivity nie je spoločnosť Actionland zodpovedná za vzniknuté náklady s tým spojené – napr. za poistenie, dopravu a pod.

6) CENY

Cena darčekového balíčka Actionland je platná podľa cenníka uverejneného na stránke www.actionzazitky.sk. Pri elektronickej forme poukážky je suma za poukážku rovná sume ceny aktivity.

7) DODANIE DARČEKOVEJ POUKÁŽKY

Pokiaľ si zákazník zakúpil darčekovú poukážku na www.actionzázitky.sk a zvolil elektronickú formu poukážky, garantujeme dodanie poukážky do 24 hod. od prijatia platby na Actionland účet na zákazníkom zvolený e-mail.