Úplne znenie obchodných podmienok

Tieto všeobecné podmienky platia pre služby „darčekové poukazy“ poskytované spoločnosťou Action Tower s.r.o. (ďalej len Action Tower) a sú neoddeliteľnou súčasťou každého darčekového balíčka.

1) VZNIK ZMLUVNÉHO VZŤAHU

Spoločnosť Action Tower je dodávateľom zážitkových / športových aktivít ako aj sprostredkovateľom služieb svojich obchodných partnerov. Zaisťuje účasť na rôznych akciách a aktivitách formou predaja darčekových balíčkov prezentovaných na stránkach www.actionzazitky.sk.
Zmluvný vzťah medzi Action Tower a zákazníkom vzniká zaplatením kúpnej ceny darčekového balíčku. Kúpou balíčka zákazník potvrdzuje, že súhlasí so všeobecnými zmluvnými podmienkami.
Darčekový balíček môže zákazník kúpiť pre seba alebo pre tretiu osobu. Služba vybraná u spoločnosti Action Tower bude poskytnutá držiteľovi darčekového poukazu, ktorý je obsiahnutý v každom darčekovom balíčku Action Tower.

2) OBJEDNÁVANIE A REZERVÁCIA SLUŽIEB

Zákazník si môže objednať a zakúpiť darčekový balíček na stránkach www.actionzazitky.sk, alebo osobne v sídle spoločnosti Action Tower.
Rezervácia termínu a miesta konkrétnej aktivity musí byť zjednaná telefonicky s pracovníkom spoločnosti Action Tower do dátumu platnosti poukazu. Pokiaľ v tejto lehote zákazník nespraví rezerváciu prostredníctvom Zákazníckeho centra, stráca nárok na poskytnutie vybranej služby, a to bez nároku na akúkoľvek náhradu. Rezerváciou termínu a miesta konania aktivity sa spoločnosť Action Tower zaväzuje zabezpečiť zákazníkovi služby v dohodnutom rozsahu a kvalite.

3)  PLATNOSŤ

Spoločnosť Action Tower predáva časovo otvorené poukazy a obdarovaný tak má možnosť vybrať si jemu vyhovujúci termín. Platnosť poukazu je uvedená na prednej strane  Pokiaľ nie je zákazník alebo obdarovaný schopný využiť poukaz do vypršania doby platnosti, môže pred vypršaním platnosti kontaktovať zákaznícke centrum a požiadať o predĺženie platnosti poukazu o ďalších 6 mesiacov.

4) BEZPEČNOSŤ

Všetkých aktivít sa zákazník zúčastňuje výhradne na svoju vlastnú zodpovednosť. Pre niektoré extrémne aktivity doporučuje spoločnosť Action Tower vybaviť si osobitné zdravotné poistenie.

5) STORNO PODMIENKY

Stornovanie darčeku/aktivity:
Zákazník môže  požiadať o vrátenie peňazí do 14 dní od zakúpenia poukazu. Peniaze sa vracajú osobe alebo firme, ktorá darček/aktivitu zakúpila.

Stornovanie, zmena termínu aktivity:
Zákazník má právo termín realizácie aktivity zmeniť alebo stornovať. Pokiaľ zákazník stornuje dohodnutý termín aktivity v dobe dlhšej ako 48 hodín pre jej realizáciou, platí iba manipulačný poplatok. Ak zákazník stornuje dohodnutý termín aktivity v dobe kratšej ako 48 hodín pred jej realizáciou, platí manipulačný poplatok a naviac má spoločnosť Action Tower právo požadovať storno poplatok vo výške až 100% zo zmluvnej ceny za požadovanú službu.

Dodávateľ má právo termín aktivity z objektívnych dôvodov stornovať (nevyhovujúce počasie, technické poruchy vybavenia a pod.) aj v dobe kratšej ako 48 hodín pred jej realizáciou. V takom prípade bude zákazník ihneď dodávateľom kontaktovaný a dohodne sa nový termín aktivity. Pri stornovaní termínu aktivity nie je spoločnosť Action Tower zodpovedná za vzniknuté náklady s tým spojené – napr. za poistenie, dopravu a pod.

6) CENY

Cena darčekového balíčka Action Tower je platná podľa cenníka uverejneného na stránke www.actionzazitky.sk. Pri elektronickej forme poukážky je suma za poukážku rovná sume ceny aktivity.

7) DODANIE DARČEKOVEJ POUKÁŽKY

Pokiaľ si zákazník zakúpil darčekovú poukážku na www.actionzázitky.sk a zvolil elektronickú formu poukážky, garantujeme dodanie poukážky do 48 hod. od prijatia platby na Action Tower účet na zákazníkom zvolený e-mail.